ההבדל בין חוק הגנת הפרטיות ולשון הרע ברשת האינטרנט ובמרחב הקיברנטי

השימוש הנרחב ברשת האינטרנט, רשתות חברתיות ותוכנות שונות למסרים מידיים פתח מתחם עבירות חדש שבעבר היה קשה לבצען והיום אנשים רבים חוטאים בהם מבלי להקדיש מחשבה לפליליות מעשיהם. העבירות החדשות מתבטאות בפרסום תמונה מינית בין החברים, העלאת תכני מכתבים חסויים ואישיים לרשת, הפצת דברי שקר על אדם ברשת וכדומה. המחוקק שראה את התקדמות הטכנולוגית שינה וחוקק חוקים חדשים שאמורים להגן על קורבנות שנפגעה פרטיותם ו/או כאלה שנפגעו מלשון הרע כתוצאה משימוש לרעה ברשת האינטרנט. בין החוקים שנחקקו הינן חוק הגנת הפרטיות וחוק לשון הרע (שאינם ספציפיים למרחב הקיברנטי אולם התביעה עושה שימוש בהם בעבירות שבוצעו במרחב זה). הבנת ההבדל בין העבירות הוא חשוב ביותר וזאת בעיקר עקב הענישה השונה בין העבירות שכן בעוד שעבירה על חוק איסור לשון הרע הינו שנת מאסר (עבירת עוון), העונש על פגיעה בפרטיות הינו חמש שנות מאסר (עבירת פשע). אם כן מהו ההבדל העיקרי בין החוקים. חוק הגנת הפרטיות קובע רשימה של מקרים שיהוו פגיעה בפרטיות, בין המקרים שמצוינים בחוק, צילום אדם כשהוא ברשות היחיד, פרסום תצלום של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו, פרסום של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני וכדומה. החוק מגדיר כי פרסום של עובדות או פרטים שונים הנוגעים לצנעת חייו של אדם מהווה עבירה וזאת בניגוד לפרסום דיבה או הבעת דעה על אדם. כלומר חוק הגנת הפרטיות עוסק בעובדות קיימות שפורסמו ופגעו באדם. לעומתו חוק איסור לשון הרע קובע כי לשון הרע יהיה פרסום שעלול להשפיל אדם בעיניי הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם, לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; פגיעה באדם במשרתו, בעסקו או במקצועו; לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו וכדומה. כלומר חוק איסור לשון הרע קובע כי פרסום כלשהו המשפיל אדם אחר יהווה עבירה. בעוד שחוק איסור לשון הרע עוסק בפרסומים שאינם רק עובדות והפרסום יכול להיות אמת או פרסום אי אמת ואף פרסום של דעה, חוק הגנת הפרטיות נועד להגן על פרטיותו של אדם שאינו מעוניין בפרסום פרטים מעברו או פרטים מוצנעים מחייו והבאתם לידיעת אחרים. חוק איסור לשון הרע עוסק בדיבה שהינה הבעת דעה ופרסום שנועד להכפיש ולפגוע בכבודו של אדם אך אינן מבוססות ולעיתים אף שקריות לחלוטין. החשיבות בהבנה של ההבדל משליך באופן ישיר אופן ההגנה של אדם שהוחשד ולעיתים אף נאשם בעבירות מסוג זה.
אם הוחשדת בביצוע עבירות של פגיעה בפרטיות ו/או עבירות על חוק איסור לשון הרע, פנה לייצוג משפטי וקבל הגנה משפטית על ידי עורך דין המתמחה בתחום עבירות זה.

הכותב, עו"ד גיא זהבי, ריכז את תחום עבירות מחשב ואינטרנט במרחב הקיברנטי בפרקליטות מחוז דרום פלילי והיום הניסיון הרב אותו צבר במהלך שנות עבודתו, עומד לרשותו בטיפול והגנה על חשודים ונאשמים בעבירות אלו. 

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי על ידי עורך דין. בכל מקרה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין במידה והוחשדת בעבירות מחשב ואינטרנט. כל המסתמך על המידע ופועל על פיו, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו הבלעדית והמשרד אינו אחראי כל שימוש שיעשה במידה זה.

מאמרים ופרסומים נוספים