עתירות אסירים

אסירים או עצורים השוהים במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר אם לאחר פסק דין או בהמתנה למשפט, זכאים לזכויות שלא תמיד ניתנות להם. במקרה שבו חש העצור או האסיר כי זכויותיו נרמסות, הוא זכאי להגיש ״עתיר אסיר״ כנגד שב״ס בקשר לתנאי כליאתו.

עתירת אסיר מוגשות לבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מתקן הכליאה בו שוהה האסיר/עצור. הדיון יתקיים בדלתיים פתוחות בבית המשפט המחוזי אשר לשם העתירה יעתיק מושבו לכלא עצמו ושם יתקיים הדיון בנוכחות העצור/אסיר.

גם ערעור על החלטת ועדת השחרורים מוגדר כעתירת אסיר ומתנהל כמעט באותו האופן, למעט הרכב השופטים. במקרה של ערעור על החלטת וועדת השחרורים, הוא ישמע בפני הרכב של שלושה שופטים בבית המשפט המחוזי.

אנו מתמחים בעתירות אסירים, התקשרו אלינו לייעוץ או ייצוג