מכשיר הנייד שלכם מוגן בסיסמה באמצעות טביעת אצבע? יכול להיות שהוא לא מוגן מהמשטרה

עם התפתחות המכשירים הניידים התפתחה גם טכנולוגיית ההצפנה וההגנה על חדירה למכשיר הנייד. אחד מאמצעי ההגנה הנפוצים כיום בטלפונים חכמים הינה שימוש בטביעת אצבעו של הבעלים על מנת לפתוח את המכשיר ולהיכנס לתוכן שלו. למרות ששיטת הצפנה זו הינה טובה במצבים רגילים, לאחר פסיקת בית המשפט בווירג'יניה שבארה"ב, באם יגיע המכשיר למשטרה, יכול ויחייבו את הבעלים לפתוח אותו באמצעות טביעת האצבע שלו והדבר לא יחשב כהפרה של זכות השתיקה של החשוד. 

שופט בית משפט בווירג'יניה ארה"ב קבע כי חשוד אינו חייב למסור למשטרה את סיסמת הכניסה שלו למכשיר הנייד אולם המשטרה יכולה לחייב אותו למסור את טביעת האצבע שלו על מנת לבצע חדירה למכשיר הנייד. לשיטתו של בית המשפט בווירג'יניה סיסמה נומרית/אלפאנומרית נופלת לתוך הקטגוריה של ידיעה של החשוד שעל ידיעה זו הוא זכאי לשמור כחלק מזכות השתיקה שלו. ואולם טביעת האצבע אשר נמסרת למשטרה כחלק מהליך המעצר אינה כזאת והיא למעשה בדיוק כמו DNA של החשוד אשר אינה תלויה בידיעה כזאת או אחרת. המשמעות של הדבר הינה כי המשטרה יכולה להשתמש בטביעת האצבע של החשוד על מנת לפתוח את הצפנת המכשיר הנייד ולחדור לתוכן על מנת לבצע חיפוש בו גם ללא שיתוף פעולה של החשוד (כמובן שעל מנת לבצע חיפוש על המשטרה לקבל צו לחיפוש אולם צו זה לא מקנה להם את הזכות לדרוש את הסיסמה הנומרית/אלפאנומרית) 

הדיון המדובר נסב סביב נאשם אשר הואשם בכך שחנק את חברתו. המשטרה טענה כי במכשיר הנייד יש סרטון של האירוע והמכשיר מוגן באמצעות טביעת אצבע. המשטרה חייבה אותו לפתוח את המכשיר והוא טען בבית משפט שפעולת המשטרה הפרה את זכויותיו. בית המשפט פסק שלא הופרו זכויותיו במקרה זה. פסיקה זו של בית המשפט הינה חשובה וייחודית לאור העובדה שהיא עושה הפרדה בין זהותו של האדם ובין הידיעה שלו. בעוד החוק מגן על הידיעה באמצעות זכות השתיקה, זהותו של אדם אינה מוגנת.

מה המצב בישראל

בישראל אין עדיין פסיקה מנחה בנושא מסירת סיסמת הצפנה של מכשיר אלקטרוני ולמרות שהדבר עלה במספר ערכאות אין עדיין הכרעה כלשהי בנושא. כך גם המצב בכל נושא טביעת האצבע כאמצעי אבטחה, דבר שטרם נדון בבתי המשפט. נושא ההצפנה הופנה למחוקק אשר מציע להסדיר את הנושא בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד- 2014, אשר עבר את הקריאה הראשונה בכנסת. סעיף 95 להצעה קובע כי לבית המשפט יש את הסמכות חייב את בעל ההצפנה למסור את הסיסמה הנומרית/אלפאנומרית. כלומר חשוד יהיה חייב למסור סיסמה למכשיר/מחשב באם יחויב על ידי בית המשפט לעשות כן וזאת בתנאים הקבועים בהצעה. 

אם זה הכיוון אליו פונה המחוקק אין ספק שאם יידרש חשוד למסור את טביעת אצבעו לשם פתיחת מכשיר נייד, הוא יהיה חייב לעשות כן והדבר לא יהיה הפרה של זכות השתיקה שלו או כל זכות אחרת אולם טרם הגענו לשם. במצב הדברים כיום מסירת סיסמה כזאת או אחרת יכולה להוות פגיעה בזכות למניעת הפללה עצמית ופגיעה בפרטיות 

אז מה עושים? 

על מנת לא להימצא בסיטואציה, הדבר הטוב ביותר שאת יכולים לעשות זה לבטל את השימוש בזיהוי טביעת אצבע במכשיר ולחזור ולהשתמש בסיסמה נומרית/אלפאנומרית רגילה אשר למשטרה אין סמכות לדרוש אותה ממכם. 

מאמרים ופרסומים נוספים