מדוע חשוב להיות מיוצג בהליך הפלילי

המשפט הפלילי הוא הדרך של המדינה לברר אשמה של אדם שהואשם בביצוע עבירה פלילית כלשהי. המשטרה מחויבת לפתוח בחקירה באם פלוני התלונן כנגד אלמוני או שהגיע למשטרה ידיעה על ביצוע עבירה. עצם הפתיחה בחקירה לא אומר שהמשטרה תעצור אדם אולם במקרים רבים יידרש החשוד להגיע למשטרה על מנת למסור גרסה שבעקבותיה תחליט המשטרה באם לסגור את התיק או להעבירו לתובע לצורך הכנת כתב אישום ובאם לעצרו.

כבר בשלב ראשוני זה חשוב להיות מיוצג על ידי עו"ד המתמחה בתחום הפלילי והמעצרים (סנגור) וזאת לאור תרגילי חקירה וניסיונות החוקרים במשטרה להגיע לחקר האמת, לא תמיד המקובלת. חוקרי המשטרה יפעילו תרגילי חקירה, יבטיחו דברים וינסו לעשות ככל שביכולתם על מנת לגרום לחשוד להודות בביצוע עבירה. לאחר שהחשוד הודה, ההבטחות נמוגות והחשוד נשאר מול הודאתו בלבד דבר המקשה מאוד את ההתמודדות בבית המשפט. אלא אם המשטרה פעלה באופן מובהק בצורה שמנעה ממנו הודאה חופשית ומרצון ההודאה תיתפס כהודאת אמת. מקרים שבהם בית המשפט קבע כי ההודאה אינה אמת הינם מקרים בודדים שבהם המשטרה השתמשה באלימות, לחץ לא סביר, מניעת שינה, מניעת ייעוץ על ידי עו"ד וכדומה. לרוב הודאה של החשוד בתחנת המשטרה יוצרת חזקת אשמה ברמה הגבוהה ביותר דבר שיוביל להגשת כתב אישום.

ייצוג על ידי סנגור כבר בשלבים הראשונים של חקירת המשטרה יכול להוות את ההבדל בין סגירת התיק לבין כתב אישום באשמה כזאת או אחרת. הסנגור ייפגש עם החשוד בטרם ייחקר וינחה אותו כיצד לנהוג בחקירה וכיצד למסור את גרסתו לאירועים בהם הוא מוחשד. באם המשטרה תעצור את החשוד אזי עליה להביאו מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-24 שעות בפני שופט. תפקיד הסנגור יהיה לעשות ככל שאפשר על מנת לשחרר את העצור כבר בשלב זה ממעצרו ולאפשר את המשך החקירה כאשר החשוד נמצא במעצר בית וזאת על מנת לא לסכל את פעולות החקירה של המשטרה. ללא סנגור המתמחה בעבירות פליליות ומעצרים, סביר כי החשוד ייעצר עד לסיום פעולות החקירה כנגדו דבר שעל פי חוק יכול להגיע ל-30 יום. תפקידי הסנגור הפלילי המתמחה בעבירות פליליות ומעצרים יהיה לצמצם ככל שניתן את מעצרו של החשוד. 

באם יוגש כתב אישום בגין עבירות עובר החשוד לסטטוס של נאשם כאשר ברוב המקרים תוגש גם בקשה למעצר עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו (על פי חוק 9 חודשים אולם תקופה זו ניתנת להארכה מפעם לפעם). תפקיד הסנגור המתמחה בעבירות פליליות יהיה לנסות ולצמצם את גדר המחלוקת בין הצדדים ולפעול על מנת לשחרר את הנאשם ממעצר מהר ככל שניתן מצד אחד, ומהצד השני לסיים את התיק הפלילי בצורה הטובה ביותר.

לסיכום ייצוג על ידי סנגור יכול להוות את ההבדל התהומי בין התמודדות אל מול רשויות החוק לבד ובין מקצוען אמתי שנמצא שם לעזרתך בליווי, ייעוץ וייצוג בכל ההליך הפלילי דבר שללא ספק יעשה את ההבדל.

אז במה יכול לעזור סנגור המתמחה בעבירות פליליות ומעצרים? 

  • ליווי בשלב החקירה
  • ייצוג בשלב המעצר
  • ערר למחוזי במידה והמעצר אינו מידתי
  • יכול להגיש בקשה לעיכוב הליכים אם התיק עומד בקריטריונים
  • שימוע בפני רשויות התביעה מדוע לא להגיש כתב אישום
  • ייצוג בתיק העיקרי, ניהול הוכחות ופעולות על מנת לצמצם את האשמה
  • ניסיון להגיע להסדר טיעון מקל ככל האפשר עם התביעה
  • מזעור נזקים לחשוד בהליך המעצר ולנאשם בהליך העיקרי. 
  • פעולות מול שירות מבחן והסבר לחשוד/נאשם כיצד לנהוג עם שירות מבחן

מאמרים ופרסומים נוספים